Video: Spedevannstilførsel til RAS-anlegg

Konsulenttjenester

Med over 30 års erfaring fra prosjektering og drift av spesiallaboratorier for fisk tilbyr vi rådgivningstjenester ved problemløsning knyttet til vannbehandling. Et område vi har spesialisert oss på er gassmetning i vann der vi i tillegg til å tilrettelegge for forsøk også tilbyr kurs for de som ønsker økt kunnskap på dette området.

For spørsmål om vannkvalitet og gassmetning i vann kontakt Reidar Handegård.

Vi kan utfører rådgivningsoppdrag innen en rekke områder, blant annet vannkvalitet, fiskehelse og dyrevelferd.

Følgende konsulenttjenester er for tiden aktuelle ved ILAB:

  • Utarbeidelse av forsøksprotokoller

  • Søke godkjenning for forsøk med dyr

  • Rådgivning/delprosjektering av vannbehandling

  • Gjennomgang av oppdrettsanlegg

  • Kurs – gassmetning i vann og fisk

keyboard_arrow_up