Om oss

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er et oppdrags-laboratorium innen fiskehelse og akvakultur lokalisert på Marineholmen, nær Bergen sentrum. Vi har mer enn 30 års erfaring i å drifte avanserte våt-laboratorier med tilhørende infrastruktur og konsesjoner.

Vårt fortrinn er at kundene kan få gjennomført fiskeforsøk med høy kvalitet og sikkerhet i godkjente laboratorier, midt i en storby. Vi er kjent for å være fleksible og tilpasser så langt det er mulig både forsøksoppsett og forsøksbetingelser etter kundens ønske.

De fleste forsøk gjennomføres på laksefisk i kar fra 150 til 2.500 liter med gjennomstrømmende sjøvann eller ferskvann. Sjøvann og ferskvann kan også blandes for å gi ønsket salinitet og temperaturen kan settes mellom 4 og 30° C.

I 2017 startet vi opp to RAS-anlegg der ferskvannet resirkuleres. Vår egenproduserte forsøksfisk (laks) røktes i klekkeriet og yngelhallen med gjennomstrømmende ferskvann før den flyttes til RAS-anlegget for tilvekst. Den største andelen laks er klar til å settes inn i forsøk når den er mellom 20 og 30 gram, men det gjøres også forsøk på post-smolt og andre fiskearter.

Våre ansatte har svært ulik bakgrunn fordi vi trenger et bredt spekter av kompetanse for å drifte fasilitetene. En avansert infrastruktur er nødvendig for å gjennomføre fiskeforsøk der vannkvalitet og fiskehelse overvåkes på døgnbasis.

I tillegg til akvaingeniører, elektrikere, røktere og fagarbeidere, som står for den tekniske og biologiske driften, har vi ansatte med fiskehelse-kompetanse og forskningserfaring. I 2014 etablerte vi en egen FoU-avdeling og vi ansetter stadig flere med vitenskapelig kompetanse.

Omtrent sytti prosent av vår inntjening kommer fra utleie av akvahaller med tilhørende fiskekar, ferskvann eller sjøvann, forsøksfisk og ulike grader av røkting og andre tjenester. Utleie-delen har alltid vært bærebjelken i virksomheten, og kundene har langtidskontrakter der antall akvahaller og tilleggstjenester er spesifisert.

Kunder som leier akvahaller gjennomfører forsøkene selv og står for den vitenskapelige kompetansen som skal til for å planlegge og gjennomføre forsøk på fisk og andre akvatiske organismer.

Alle forsøk som gjennomføres må godkjennes av Mattilsynet før oppstart, og ILAB har en egen Dyrevelferdsenhet som ser til at alle ledd i virksomheten bidrar til at forsøksfisken har optimale betingelser og at fiskevelferden er god.

Tjenestene vi tilbyr utenom langtidsutleie av akvahaller er knyttet til FoU-avdelingen. Vår spisskompetanse er å gjennomføre behandlingsforsøk eller smitteforsøk på laks med lakselus eller Paramoeba perurans, en parasitt som kan gi amøbe gjellesykdom i ulike fiskearter.

ILAB selger egenprodusert lakselus (LsGulen) i alle stadier, fra eggstrenger til voksne lus. Vi selger både til andre forsøksfasiliteter i inn- eller utland og til forsøk ved ILAB.

FoU-avdelingen tilbyr fleksible løsninger i forhold til hvilke agens eller andre problemstillinger kunden ønsker å undersøke. Vi er behjelpelig med forsøksdesign, planlegging, gjennomføring og sørger for at nødvendige søknader skrives og at godkjenninger fra Mattilsynet er på plass før forsøkene startes.

Marineholmen RASlab AS er eid av ILAB og vi samarbeider tett vedrørende personell, myndighetskrav, ny teknologi og nyere forskningsmetoder.

Oversiktbilde av ILabs kontorer på Marineholmen i Bergen

Bilde: Marineholmen i Bergen

En av våre fordeler er at vi er sentralt plassert i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen, med nærhet til viktige forskningsmiljøer og bedrifter.

Kvalitetssikring

ILAB er sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden som skal sikre gjennomgående god kvalitet, sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i prosessen.

ILAB er opptatt av å sikre god dyrevelferd for forsøksdyrene, og som medlem av Norecopa forplikter vi oss til å fremme De 3 R-ene:

  • Replacement: erstatte dyreforsøk med alternativer

  • Reduction: redusere antall dyr som benyttes

  • Refinement: forbedre forsøkene ved å redusere lidelse og øke forsøksfiskens nytteverdi

I forbindelse med dette har vi arrangert flere kurs og seminarer knyttet til dyrevelferd.

keyboard_arrow_up