Siste nytt

Bestått fagprøve i akvakulturfaget.

ILAB gratulerer Dennis Ersdal Bjørheim med bestått fagprøve tirsdag 12. juli 2022 hos Marineholmen RASLab AS. Første kandidat ved ILAB…
Benchmarking av fiskefôr

Ny råvaretesthall klar til bruk

For testing av dagens og nye råvarer i fiskefôr har ILAB bygget en råvaretesthall hvor ulike fôrdietter til fisk kan…

Etablerer Marineholmen RASLab AS

Sammen med Marineholmen Forskningspark AS, Universitetet i Bergen og NORCE Innovation AS har ILAB etablert selskapet Marineholmen RASLab AS som…
Bilde av RAS-anlegg

Etablering av nye lokaler og RAS-anlegg

ILAB besluttet høsten 2016 å utvide egen produksjonskapasitet. Det er inngått leiekontrakt på et tilleggslokale i Thormøhlens gate 41, som…
Meny