Aurora Brønstad vant Norecopas 3R-pris 2024

Aurora Brønstad, som er styremedlem hos ILAB, vant Norecopas 3R pris 4. juni 2024 for sitt arbeid gjennom en årrekke med undervisning i forsøksdyrlære og andre aktiviteter knyttet til å ivareta dyrs velferd. ILAB gratulerer Aurora og er veldig stolte over hennes arbeid og viktige engasjement for dyrene.

I 2010 innførte Norecopa en pris for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid til fremme av «de 3R-ene» (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk. Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, praktiske og administrative tiltak kan premieres.

Prisen er på kr. 30.000 med diplom.

Les mer om saken her: Norecopas 3R-pris

Presentasjoner av de tre nominerte og 3R-priskomitéens konklusjoner kan leses her.

Prisvinnerens egen presentasjon av sitt arbeid kan lastes ned her.

keyboard_arrow_up