Fagartikler: Gassover­metning i oppdretts­næringen

Hva betyr totalgasstrykk, trykkfall og når er det fare for bobledannelse?

Les om fagartiklene på Kyst.no:

https://www.kyst.no/akvaplan-niva-aqua-kompetanse-fhf/fagartikler-gassovermetning-i-oppdrettsnaeringen/1583371

keyboard_arrow_up