Fagartikler: Gassover­metning i oppdretts­næringen

Hva betyr totalgasstrykk, trykkfall og når er det fare for bobledannelse?

I siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett er det publisert to fagartikler i en serie som omhandler prosjektet NYBRØK med forskere og fagfolk fra NIVA, NUI, UiB, Aqua Kompetanse, Patogen, Seafarming Systems, Akvaplan-niva og ILAB. Prosjektet startet i 2022 og er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).

Les om fagartiklene på Kyst.no:

https://www.kyst.no/akvaplan-niva-aqua-kompetanse-fhf/fagartikler-gassovermetning-i-oppdrettsnaeringen/1583371

keyboard_arrow_up