Gode medarbeidere hos oss har fått medalje for lang og tro tjeneste.

Daglig leder Reidar Handegård og avdelingsleder Jan Ove Wedaa samt styreleder Carl-Erik Arnesen flankert av representanter for stifterne ved rektor ved UiB Margareth Hagen og adm.dir. Tor Instanes, Marineholmen Forskningpark AS.

Oppdrettsnæringen i Norge har vokst seg frem fra en produksjon på noen tusen tonn 1980 til i overkant av 1,5 millioner tonn i 2021 og er idag den største eksportnæringen etter olje og gass.

Sykdomsutfordringer på 80-tallet kunne raskt blitt en stopper for hele utviklingen. Uten forskning og vaksineutvikling så hadde man kanskje ikke hatt en oppdrettsnæring slik den er i dag. Forskningen ved UiB og vaksineselskapene har vært helt sentrale.

Her har stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) hatt en helt sentral rolle. Denne forskningen og vaksineutviklingen ville ikke hatt den nødvendige progresjon uten ILAB sine fasiliteter og personell.

Stiftelsen Industrilaboratoriet kom til etter en bevilling på Stortinget i 1989.

Stifterne var Universitetet i Bergen og det som nå er Marineholmen Forskningspark. I over 30 år har ILAB tilrettelagt for offentlig og privatfinansiert forskning på Marineholmen.

Det kongelige selskap for Norges Vel har en medalje som påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Medaljen tildeles av direksjonen for Det kongelige selskap for Norges Vel etter søknad.

Hos ILAB har vi mange gode medarbeidere, og flere som har lang fartstid. Men vi har to stykker som har vært med siden starten og har vært helt sentral i utviklingen og drift av denne institusjonen.

På en tilstelning hos ILAB ble to medarbeidere tildelt medaljen;

Jan Ove Wedaa, som har 31 år ved stiftelsen Industrilaboratoriet, og er i dag leder for forsøksavdelingen.

Reidar Handegård, som har 32 år ved stiftelsen Industrilaboratoriet, startet som driftsingeniør og ble i 2006 utnevnt til daglig leder.

Gratulerer så mye til dem begge to, dette er en stor bragd.

keyboard_arrow_up