ILAB har kjøpt alle aksjer i Marineholmen RASLab AS

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er et oppdragslaboratorium for forskning innen akvakultur og havbruk. Selskapet har mer enn 30 års erfaring med å tilrettelegge for offentlig og privatfinansiert forskning og mer enn 250 forsøk gjennomføres årlig ved fasiliteten.

Marineholmen RASLab AS (MRASLab) er et forsknings- og innovasjonsselskap med fokus på teknologi og biologi knyttet til resirkulerende akvakultur systemer (RAS) og ble stiftet 11. september 2019.

Begge selskapene ligger på Marineholmen i den marine klyngen som består av blant andre Universitetet i Bergen, vaksineprodusenter, fôrprodusenter, forvaltning og konsulentselskaper – alle med sterke relasjoner til fisk og hav.

ILAB og MRASLab har siden oppstarten av MRASLab hatt ett løpende og tett samarbeid.  Fra 3. november i år har ILAB overtatt alle aksjene i selskapet. I den anledning har daglig leder i ILAB, Reidar Handegård, også tiltrådt som daglig leder i MRASlab AS.

Spørsmål kan rettes til styreleder Carl-Erik Arnesen.

keyboard_arrow_up