Laks påvirkes negativt av sink i brønnbåt

I kontrollerte forsøk, hvor ferskvannsbehandling av laks i brønnbåt ble simulert, ble det vist at laks påvirkes negativt av forhøyede konsentrasjoner av sink. Forskningsprosjektet var en del av NYBRØK-programmet.

Les mer på kyst.no

keyboard_arrow_up