Bilde av RAS-anlegg

Etablering av nye lokaler og RAS-anlegg

ILAB besluttet høsten 2016 å utvide egen produksjonskapasitet. Det er inngått leiekontrakt på et tilleggslokale i Thormøhlens gate 41, som også ligger i Marineholmen Forskningspark.

Her blir det nå etablert to parallelle Recirculating Aquaculture Systems (RAS-anlegg) for produksjon av forsøksfisk og to fiskelaboratorier for gjennomstrømmende vann. Lokalene er beregnet å være klare til oppstart i løpet av 2017, og den samlede investeringen er den største i ILABs historie nest etter selve etableringen.

I tillegg til dette arbeider ILAB også for å få etablert et RAS-forskningslaboratorium (RASlab) i nær tilknytning til ILABs utvidete virksomhet i T41. Beslutning om dette anlegget vil komme på plass ventes avklart i løpet av 2017.

Arbeidet med etablering av ILABs nye lokaler med RAS-anlegg er i skrivende stund godt i gang og følger planlagt fremdrift.

keyboard_arrow_up